Lina Butkutė - Van de Voort

​​

/for English scroll down/

Dirba su suaugusiais, poromis, gyvenančiais užsienyje, organizacijomis.

Konsultuoja lietuvių, anglų, rusų bei olandų kalbomis.

​​​​

Išsilavinimas ir kvalifikacija

2021 m. EMDR terapeutės kvalifikacija, Integrativa, Belgija.

Nuo 2018 m. Psichologijos doktorantūros studijos, Antverpeno universitetas, Belgija. 

2017 - 2019 m. Bazinis psichoterapijos lygis, Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas, Birštonas.

2009 – 2010 m. Žmogiškų išteklių valdymo magistras, Tilburgo universitetas, Nyderlandai.

2003 – 2005 m. Psichologijos magistras, M. Romerio universitetas.

1999 – 2003 m. Psichologijos bakalauras, Vilniaus universitetas.

Lietuvos ir Belgijos psichologų sąjungų narė.

Darbo patirtis

Nuo 2018 m. Psichologė, e-terapija.lt

2020 - 2021 m. Lektorė, M. Romerio universitetas, Lietuva.

2011 - 2019 m. Privati psichologo praktika, Nyderlandai, Gana, Kenija, Belgija.

2015 – 2017 m. Psichologė, Multikids Inclusive Academy, Gana.

2008 – 2009 m. Psichologė, Beteor B.V., Nyderlandai.

2005 – 2008 m. Personalo skyriaus specialistė, Philips N.V., Lenkija / Nyderlandai.

- - - - - - - - - -

 

Lina works with adults, adolescents, couples, organisations.

Speaks English, Dutch, Russian, Lithuanian.

Education

2021 EMDR therapist, Integrativa, Belgium.

2018 onwards PhD in Psychology, Antwerp University, Belgium.

2017-2019 Psychotherapy studies, hepi.lt, Lithuania.

2009 – 2010 MSc in Human resourses, Tilburg University, Netherlands.

2003 – 2005 MSc in Psychology, M. Romeris Universitety, Lithuania.

1999 – 2003 BSc in Psychology, Vilnius University, Lithuania.

Work experience

2018 onwards Psychologist-psychotherapist at e-terapija.lt

2020 - 2021 Lecturer, M. Romeris University, Lithuania.

2011 - 2019 Psychologist, private practice, Netherlands, Ghana, Kenya, Belgium.

2015 – 2017 Psychologist, Multikids Inclusive Academy, Ghana.

2008 – 2009 Psychologist, Beteor B.V., Netherlands.

2005 – 2008 HR specialist, Philips N.V., Poland, Netherlands.

IMG_1903.jpg

Psichologine pagalba internetu

psichologo pagalba

psichologo konsultacijos