top of page
Lina Butkutė - Van de Voort​​

 

/for English scroll down/

Dirba su suaugusiais, poromis, gyvenančiais užsienyje, organizacijomis.

Konsultuoja lietuvių, anglų, rusų bei olandų kalbomis. Konsultuoja online arba gyvai Belgijoje.

Individualaus 50 min. susitikimo kaina 55-70 eurų, priklausomai nuo individualaus susitarimo. Tam tikrais atvejais taikomos nuolaidos.

​​​​

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Nuo 2021 m. EMDR terapeutės kvalifikacija, Integrativa, Belgija.

Nuo 2018 m. Psichologijos doktorantūros studijos, Antverpeno universitetas, Belgija. 

Nuo 2017 m. Psichoterapijos studijos, Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas, Lietuva.

2009 – 2010 m. Žmogiškų išteklių valdymo magistras, Tilburgo universitetas, Nyderlandai.

2003 – 2005 m. Psichologijos magistras, M. Romerio universitetas.

1999 – 2003 m. Psichologijos bakalauras, Vilniaus universitetas.

Lietuvos ir Belgijos psichologų sąjungų narė.

Registruota klinikinė psichologė Belgijoje (Leidimo Nr. 357785).

Darbo patirtis

Nuo 2018 m. Psichologė, e-terapija.lt

2020 - 2021 m. Lektorė, M. Romerio universitetas, Lietuva.

2011 - 2019 m. Privati psichologo praktika, Nyderlandai, Gana, Kenija, Belgija.

2015 – 2017 m. Psichologė, Multikids Inclusive Academy, Gana.

2008 – 2009 m. Psichologė, Beteor B.V., Nyderlandai.

2005 – 2008 m. Personalo skyriaus specialistė, Philips N.V., Lenkija / Nyderlandai.

- - - - - - - - - -

 

Lina works with adults, adolescents, couples, and organizations.

She speaks English, Dutch, Russian, and Lithuanian. Consultations are online or in person in Belgium.

Education

2021 onwards EMDR therapist, Integrativa, Belgium.

2018 onwards PhD in Psychology, Antwerp University, Belgium.

2017 onwards Psychotherapy studies, Institute for humanistic and existential psychotherapy, hepi.lt, Lithuania.

2009 – 2010 MSc in Human resources, Tilburg University, Netherlands.

2003 – 2005 MSc in Psychology, M. Romeris University, Lithuania.

1999 – 2003 BSc in Psychology, Vilnius University, Lithuania.

A member of the Lithuanian and Belgium psychologists' associations.

Registered clinical psychologist in Belgium (Visum No 357785).

Work experience

2018 onwards Psychologist-psychotherapist at e-terapija.lt

2020 - 2021 Lecturer, M. Romeris University, Lithuania.

2011 - 2019 Psychologist, private practice, Netherlands, Ghana, Kenya, Belgium.

2015 – 2017 Psychologist, Multikids Inclusive Academy, Ghana.

2008 – 2009 Psychologist, Beteor B.V., Netherlands.

2005 – 2008 HR specialist, Philips N.V., Poland, Netherlands.

IMG_1903.jpg

Psichologine pagalba internetu

psichologo pagalba

psichologo konsultacijos

bottom of page